نمایش 1–8 از 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

باتری 3000 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 3000 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

135 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 342 mm 250 mm 490

باتری 3000 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...    

باتری 2 ولت 250 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 2 ولت 250 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

135 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 342 mm 250 mm 490

باتری 2 ولت 250 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...    

باتری 2 ولت 200 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 2 ولت 200 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

135 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 342 mm 250 mm 490

باتری 2 ولت 200 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...    

باتری 2 ولت 300 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 2 ولت 300 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

135 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 342 mm 250 mm 490

باتری 2 ولت 300 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...    

باتری 2 ولت 350 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 2 ولت 350 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

135 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 342 mm 250 mm 490

باتری 2 ولت 350 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...    

باتری 2 ولت 420 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 2 ولت 420 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

135 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 342 mm 250 mm 490

باتری 2 ولت 420 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...    

باتری 2 ولت 600 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 2 ولت 600 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

135 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 342 mm 250 mm 490

باتری 2 ولت 600 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...    

باتری 2ولت 1000 آمپر  ups صبا باتری + لیست قیمت خرید،ابعاد باتری…

برای قیمت تماس بگیرید

باتری 2ولت 1000 آمپر  ups صبا باتری

نوع باتری

اتمی

وزن با الکترولیت

63 کیلوگرم

طول،عرض،ارتفاع

mm 473 mm 174 mm 330

باتری 2 ولت 1000 آمپر صبا باتری مناسب برای  :

پروژه های مخابراتی،نیروگاه ها،...